Projekt UE

Informacje o projekcie:

Przedszkole Publiczne Baby Garden (oddział ul. Galicyjska 1/5 w Krakowie) realizuje projekt nr RPMP.10.01.01-12-0170/19 „Baby Garden – otwarcie nowej placówki w Krakowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu nr RPMP.10.01.01-12-0170/19 jest utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Publicznym Baby Garden, ul. Galicyjska 1/5 Kraków oraz zapewnienie opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.07.2021 r.

W ramach projektu nr RPMP.10.01.01-12-0170/19 zostaną zrealizowane zadania:
adaptacja pomieszczeń przedszkola oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych,
zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przedszkolnych,
prowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne u dzieci, takie jak: język angielski, taniec, zajęcia umuzykalniające, judo, gimnastyka korekcyjna, warsztaty „Poznajemy Świat”, warsztaty chemiczne, współpraca z psychologiem dziecięcym oraz logopedą, zajęcia z rehabilitantem, warsztaty dla rodziców, organizacja wycieczek i imprez integracyjnych.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich to: 1 377 352,18 zł.

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie odbędzie się w dniach: 27.01.2020-31.01.2020.

Rodzice proszeni są o pobranie Karty Zgłoszenia, uzupełnienie i złożenie w siedzibie placówki, przy ul. Białoprądnickiej 10/29, 31-221 w Krakowie, w godzinach: 9:00-15:00.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt:
Tel. 694 524 794
Mail: babygardenbiuro@gmail.com