Regulamin Publicznego Przedszkola Baby Garden:

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem organizacji pracy oraz prawami i obowiązkami rodziców oraz opiekunów w naszych placówkach:

REGULAMIN

WAŻNE NUMERY:

  • Biuro: 694524794
  • Białoprądnicka: 796056711
  • Atal1: 575221091
  • Atal2: 731920333
  • Bieńczycka: 575221086
  • Galicyjska: 793593133

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA

Bardzo prosimy, aby każdą nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszać telefonicznie do godziny 9:00. W momencie, gdy nie zostaniemy poinformowani o nieobecności dziecka, rodzic będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za wyżywienie danego dnia.

SPÓŹNIENIA

Bardzo prosimy o telefoniczne uprzedzanie nauczycielek o ewentualnym spóźnieniu.
W razie, gdy dziecko zostanie odebrane z przedszkola po godzinie 16:30, rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty nauczycielce (w wysokości 40 zł).

PŁATNOŚCI

Bardzo prosimy, aby wszelkie opłaty dokonywane były na konto do 10-go dnia każdego miesiąca.