Plan dnia

7:00 – 8:00schodzenie się dzieci do przedszkola: zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 8:00 – 8:45zabawy integrujące grupę: ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe
 8:45 – 9:00przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.
 9:00 – 9:30śniadanie
 9:30 – 10:30zajęcia grupowe: realizacja zadań edukacyjnych
 10:30 – 11:45spacer: zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne
 11:45 – 12:00przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
 12:00 – 12:30obiad
 12:30 ­­– 13:45dzieci młodsze: czynności higieniczne, leżakowanie
dzieci starsze: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela, zajęcia umuzykalniające, plastyczne
 13:45 – 14:00przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.
14:00 – 14:30podwieczorek
14:30 – 16:30zajęcia dodatkowe: zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zabawy ruchowe
rozchodzenie się dzieci do domów