Dokumenty UE

Karta zgłoszenia do przedszkola publicznego Baby Garden Oddział ul. Galicyjska 1/5

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. „Baby Garden - otwarcie nowej placówki w Krakowie”

Umowa o świadczeniu usług w przedszkolu publicznym „BABY GARDEN” w Krakowie

Oświadczenie uczestnika projektu - kwalifikowalność w projekcie

Upoważnie do przetwarzania danych osobowych

Formularz danych osobowych uczestników

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji