Rekrutacja 2021/22

Drodzy Rodzice,

serdecznie zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego Baby Garden. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji na rok 2021/2021 i osobiste dostarczanie kart zgłoszeń (wniosek o przyjęcie dziecka) do wybranej placówki w terminie wskazanym w regulaminie. 

Deklarację o kontynuacji należy wypełnić i zwrócić osobie, która odbiera od Państwa dziecko przy drzwiach wejściowych do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 1.02.201 do 12.02.2021r. do godziny 13;00.                                                        Brak złożenia przez Rodziców „Deklaracji o kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej” traktowany jest jako rezygnacja z miejsca dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Dziękujemy!